Klachtenregeling

Hoe u een klacht kunt indienen maar ook hoe u ons kunt helpen

Uw rechtWe streven naar zo goed mogelijke zorg. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent, dan ontvangen we daar graag melding van. Het is voor ons immers een kans om iets te verbeteren.

Een klacht of negatieve ervaring kunt u als volgt melden:

  • Bespreek de klacht met de betrokkene(n).
  • Heeft u een klacht over een behandeling? Bespreek die bij voorkeur eerst met de behandelend arts, hij of zij is immers de eindverantwoordelijke voor de behandeling.
  • Opmerkingen, klachten of verbeterpunten kunt u ook mondeling melden bij de receptie of schriftelijk (klik hier voor onze contactgegevens).
  • Er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar en zo nodig is er een Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de receptie.
  • Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hierdoor zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. U kunt met deze geschillencommissie contact opnemen via: Stichting Geschillen Commissie.

Telefoonnummer: 070 -310 53 10
Website: geschillencommissie
Download brochure geschillencommissie
Download klachtenformulier Dr. Wikler klinieken

Uw rechtWe streven naar zo goed mogelijke zorg. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent, dan ontvangen we daar graag melding van. Het is voor ons immers een kans om iets te verbeteren.

Een klacht of negatieve ervaring kunt u als volgt melden:

1. Bespreek de klacht met de betrokkene(n).
2. Heeft u een klacht over een behandeling? Bespreek die bij voorkeur eerst met de behandelend arts, hij of zij is immers de eindverantwoordelijke voor de behandeling.
3. Opmerkingen, klachten of verbeterpunten kunt u ook mondeling melden bij
de receptie of schriftelijk (klik hier voor onze contactgegevens)
4. Er is een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar en zo nodig is er een Geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Voor meer informatie kunt u zich richten tot de receptie.
5. Wij zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van de organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Hierdoor zijn wij aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN. U kunt deze commissie inschakelen voor uw klacht indien u de zorgverlener aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade. U kunt met deze geschillencommissie contact opnemen via: Stichting Geschillen Commissie

Telefoonnummer 070-3105310
Website geschillencommissie
Download brochure geschillencommissie.
Download klachtenformulier WiklerkliniekenDr. Wikler klinieken


AGB code 03072616

Dr. Wikler klinieken is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) gespecialiseerd op het gebied van dermatologie (huidziekten). Bij ons staat u als patiënt centraal. Daarom vinden wij het belangrijk de beste zorg op een persoonlijke en prettige manier te bieden.
Zorgklinieken Nederland


zkn-keurmerk-wikler

Het ZKN Keurmerk is uitsluitend geldig voor de Dermatologie


Vestigingen


Amsterdam

Van Boshuizenstraat 567
Tel: 020 – 646 52 68

Purmerend

Wielingenstraat 81
Tel: 0299 – 200 005

Volendam

Pieterman 11
Tel: 0299 – 200 005Dr. Wikler klinieken


Dr Wikler Klinieken is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) gespecialiseerd op het gebied van dermatologie (huidziekten). Bij ons staat u als patiënt centraal. Daarom vinden wij het belangrijk de beste zorg op een persoonlijke en prettige manier te bieden.
Zorgklinieken Nederland


zkn-keurmerk-wikler

Het ZKN keurmerk certificaat is uitsluitend geldig voor de Dermatologie


Vestigingen


Amsterdam

Van Boshuizenstraat 567
Tel: 020 – 646 52 68

Purmerend

Wielingenstraat 81
Tel: 0299 – 200 005

Volendam

Pieterman 11
Tel: 0299 – 200 005